Change Language Thai English
 
  เทศบาลตำบลลำภูรา ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระ ** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ** หากผู้ที่ไม่ได้รับเอกสารหนังสือแจ้งประเมิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.075-284173 ต่อ 105  
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน/ประกาศ
  แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
  ข้อมูลการติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การทบทวนภารกิจ เทศบัญญัติ
 
รายงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รานงานสรุปผลการประเมินความพอใจในการให้บริการ
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
  หนังสือราชการ (งานการ จนท.)
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  การคัดเลือก/สรรหา
  การมอบหมายงาน
  แบบฟอร์มต่างๆ
  อื่นๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาลฯ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขฯ
  กองสวัสดิการฯ
  กองวิชาการฯ
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 
 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• e-Book
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
• แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
• กฏ ระเบีบย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น
• สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2563 ดู : 9 คน)
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2563 ดู : 31 คน)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 (ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2563 ดู : 48 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ (ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2563 ดู : 91 คน)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ (ประกาศเมื่อ : 8 เมษายน 2563 ดู : 116 คน)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2562 ดู : 73 คน)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ประกาศเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562 ดู : 65 คน)
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2562 ดู : 62 คน)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562 ดู : 60 คน)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2562 ดู : 34 คน)
นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลลำภูรา ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประกาศเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2562 ดู : 31 คน)
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562 ดู : 87 คน)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 21 ตุลาคม 2562 ดู : 71 คน)
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศเมื่อ : 19 กันยายน 2562 ดู : 62 คน)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศเมื่อ : 18 กันยายน 2562 ดู : 30 คน)
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด (ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2562 ดู : 23 คน)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2562 ดู : 68 คน)
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562 ดู : 60 คน)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2562 ดู : 85 คน)
คำขวัญ " วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 " (ประกาศเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2562 ดู : 62 คน)
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (ประกาศเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2562 ดู : 57 คน)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562 ดู : 63 คน)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลลำภูรา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562 ดู : 62 คน)
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2562 ดู : 65 คน)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลำภูรา ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2562 ดู : 39 คน)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2562 ดู : 64 คน)
ของดี ลำภูรา (ประกาศเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2562 ดู : 96 คน)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน เดือนเมษายน 2562 (ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2562 ดู : 65 คน)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 26 เมษายน 2562 ดู : 82 คน)
ยาเสพติด (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2562 ดู : 85 คน)
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 (ประกาศเมื่อ : 11 มีนาคม 2562 ดู : 80 คน)
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 (ประกาศเมื่อ : 11 มีนาคม 2562 ดู : 77 คน)
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 ดู : 75 คน)
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบลลำภูรา (ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 ดู : 84 คน)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 60 คน)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 28 มกราคม 2562 ดู : 94 คน)
ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงาน (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2562 ดู : 33 คน)
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2562 ดู : 95 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลลำภูรา เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2562 ดู : 114 คน)
ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ประกาศเมื่อ : 8 มกราคม 2562 ดู : 26 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |