Change Language Thai English
 
  เทศบาลตำบลลำภูรา ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระ ** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ** หากผู้ที่ไม่ได้รับเอกสารหนังสือแจ้งประเมิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.075-284173 ต่อ 105  
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน/ประกาศ
  แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
  ข้อมูลการติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การทบทวนภารกิจ เทศบัญญัติ
 
รายงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รานงานสรุปผลการประเมินความพอใจในการให้บริการ
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
  หนังสือราชการ (งานการ จนท.)
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  การคัดเลือก/สรรหา
  การมอบหมายงาน
  แบบฟอร์มต่างๆ
  อื่นๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาลฯ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขฯ
  กองสวัสดิการฯ
  กองวิชาการฯ
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 
 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• e-Book
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
• แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
• กฏ ระเบีบย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น
• สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำถนนเทศบาล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560 ดู : 262 คน)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกเททับคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดสิทธืโชค (ถนนเทศบาล 1) และถนนเทศบาลซอย 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2560 ดู : 295 คน)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 (ประกาศเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2560 ดู : 279 คน)
สอบราคาจ้างสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเทศบาลซอย 5 (ถนนสายโรงพระสมโชค) (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2560 ดู : 305 คน)
สอบราคาจ้างสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเทศบาลซอย 6 และถนนเทศบาลซอย 9 (สายต้นหาด) (ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2559 ดู : 293 คน)
 
 หน้า  1 |